Jak ocenić swoją dietę?

Do obowiązków dietetyka należy ocena diety pacjenta. Aby tego dokonać można posłużyć się wieloma narzędziami. Dzielą się one na metody jakościowe, ilościowe i jakościowo-ilościowe. Będziemy przedstawiać poszczególne metody, aby umożliwić Wam indywidualne dokonanie oceny.

Test wg Starzyńskiej

Test wg Starzyńskiej

Pierwszy test, który przedstawiamy to test wg Starzyńskiej. Jest to metoda jakościowa, punktowa, która pozwala sprawdzić czy jadłospis został prawidłowo zaplanowany. Aby uzyskać prawidłową ocenę należy poddać weryfikacji jadłospisy z 7 dni. Wyróżnik Liczba punktów Ilość posiłków w ciągu dnia zaplanowana w jadłospisie IV-V 5 III 3 mniej 0 Ilość posiłków, w których występują produkty dostarczające białka zwierzęcego […]