Zmierz się

Prawidłowo prowadzona wizyta u dietetyka rozpoczyna się krótkim wywiadem dotyczącym podstawowych informacji dotyczących pacjenta. Dzięki temu porada nie rozpoczyna się od dokonania pomiarów. Właściwy WYWIAD ŻYWIENIOWY rozpoczyna się dopiero po dokonaniu podstawowych badań antropometrycznych. Przedstawimy pomiary, które są najczęściej wykonywane przez dietetyka.