Test wg Starzyńskiej

Test wg Starzyńskiej

Pierwszy test, który przedstawiamy to test wg Starzyńskiej. Jest to metoda jakościowa, punktowa, która pozwala sprawdzić czy jadłospis został prawidłowo zaplanowany. Aby uzyskać prawidłową ocenę należy poddać weryfikacji jadłospisy z 7 dni. Wyróżnik Liczba punktów Ilość posiłków w ciągu dnia zaplanowana w jadłospisie IV-V 5 III 3 mniej 0 Ilość posiłków, w których występują produkty dostarczające białka zwierzęcego […]